อบรมฟรี หลักสูตรอบรมออนไลน์ STOP BULLY “ยุติการรังแก”

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ STOP BULLY “ยุติการรังแก”เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และยุติความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคมผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรโดยสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หมดเขตลงทะเบียน 30 กันยายน 2563 #EmpoweringHer#100GirlsProject

Scroll to Top