อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ รุ่นกลาง

 

การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐานรุ่นกลาง

ระหว่าง วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2558

ณ  สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง

11709555_859316940854395_1790916763350157187_n

11751432_859325304186892_9123609586414596833_n

11705283_859317297521026_5429005451784478921_n

11745529_859321140853975_4160268249657942041_n

11703069_859324454186977_7686022521683622298_n

Scroll to Top