อบรมเพิ่มพูนทักษะหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์

10487227_643306115788813_5811399937862658078_n

 

อบรมเพิ่มพูนทักษะหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์

ศูนย์พฤกษาสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช 13 – 15 มิถุนายน 2557

Scroll to Top