เยี่ยมกลุ่มตัดเย็บเครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์

10428042_616168001835958_819688539075257922_n

 

เยี่ยมกลุ่มตัดเย็บเครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์

คณะกรรมการอำนวยการ เยี่ยมเยือน กลุ่มตัดเย็บเครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชนฯ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งกลุ่มเยาวสตรีเหล่านี้ได้ทำการตัดเย็บเครื่องแบบ ของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วประเทศให้กับสมาชิกได้สวมใส่ และเครื่องแบบเหล่านี้ทำให้เขาได้มีอาชีพ เลี้ยงตน เลี้ยงครอบครัว โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานในเมือง หรือในกรุงเทพฯ รวมถึงไม่ต้องประกอบอาชีพไม่พึงประสงค์ ตามแนวคิดของผู้ก่อตั้ง(คุณหญิงกนก สามเสน วิล) สมาคมฯ ขอความร่วมมือกับโรงเรียน หัวหน้าหมวดทุกโรงเรียน ช่วยสนับสนุน สั่งซื้อเครื่องแบบกับทางสมาคมฯและศูนย์ต่างๆเท่านั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มเยาวสตรีให้มีอาชีพต่อไป สมาคมฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

 

Scroll to Top