กุมภาพันธ์ 2020

อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็น “อพม. หัวใจ ผู้ให้”

ขอเชิญสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ สมัครเข้ารับการอบรมอาสาสม

อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็น “อพม. หัวใจ ผู้ให้” Read More »

น้องนิ่ม นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์ สมาชิกกลุ่มสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เล่าว่า…

ลือให้แซ่ดวันนี้…แอดจะชวนทุกคนไปรู้จักกับกิจกรรมข

น้องนิ่ม นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์ สมาชิกกลุ่มสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เล่าว่า… Read More »

Scroll to Top