สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการอบรมหัวหน้าหมวดขั้นพื้นฐานประจำปี 2562 รุ่นต่าง ๆ ดังนี้

  1. รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ วันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562 ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
  2. รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ วันที่ 10 – 11 พ.ค. 2562 ณ สำนักงานใหญ่ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
  3. รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ วันที่ 10 – 11 พ.ค. 2562 ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
  4. รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ วันที่ 11 – 15 พ.ค. 2562 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
  5. รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ วันที่ 5 – 9 มิ.ย. 2562 ณ สำนักงานใหญ่ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
  6. รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ วันที่ 5 – 9 มิ.ย. 2562 ณ โรงเรียนพรศิริกุล อ.เมือง จ.ตรัง

📞☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2453599 
ต่อ 12,31 ฝ่ายพัฒนากิจกรรม หรือ 086-9716788

ภาพประกอบกิจกรรมการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน