คณะกรรมการอำนวยการสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เข้าพบ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้บังคับการค่ายและ ดร.คงศักดิ์ เจริญรักษ์ รองผู้บังคับการค่าย และเยี่ยมสมาชิกบ.พ.จาก ☘โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
☘โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
☘โรงเรียนจักราชวิทยา จ.นครราชสีมา
☘โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
☘โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร
ในการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 28 ตุลาคม 2562
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี